جادوی برنامه نویسی

شروع برنامه نویسی با پایتون از ۰ تا ۱۰۰ شامل مباحث اصلی و پایه تفکر برنامه نویسی ( مغز برنامه نویسی ) ، کار فایل ها ، ماژل ها ، API، الگوریتم ها پایه ای مختلف و انجام پروژه های کوچک و واقعی   !

3,000,000 تومان