100%
تخفیف

آموزش رایگان – هک اکانت های اینستاگرام

در پکیج آموزش هک اکانت های اینستاگرامی به شکل کامل بررسی شده و یک ابزار اختصاصی هم برای انجام آزمایش های دانشجویان در نظر گرفته شده است

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

ما در این دوره امنیت اکانت های اینستاگرامی را بررسی خواهیم کرد و روش های کلاه برداری و سوء استفاده کلاه برداران اینترنتی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

همچنین ضمن بررسی واقعیت یا دروغ بودن ادعاهای کلاه برداران اینترنتی ، به بررسی روشهای واقعی هک اینستاگرام پرداخته ایم .

روش های واقعی نفوذ به اکانت های اینستاگرامی را مورد بررسی قرار داده ایم

و با ارائه یک ابزار اختصاصي هک و تست نفوذ اکانت ها ایسنتاگرامی دانشجو را به شکل امل با شوه انجام نفوذ اشنا کرده به شکلی که بتواند سناریو های مختلف نفوذ را پیاده کند !

 

 • بررسی کلاه بردار های اینترنتی
 • شیوه سوء استفاده و تهدیدات افراد بی اطلاع
 • راه های مقابله با تهدیدها
 • بررسی باگ بانتی فیسبوک و ایسنتاگرام
 • بررسی روش های واقعی نفوذ به اینستاگرام
 • تحليل یک به یک شیوه های نفوذ و علت انجام شدن یا نشدن آنها
 • روش نفوذ به اکانت های اینستاگرامی و مهندسی اجتماعی

نکته مهم 

این آموزش در راستا افزایش دانش امنیت سایبری سطح جامعه طراحی و تولید شده است و جهت انجام تست نفوذ روی اکانت های تحت اختيار شخص میباشد .تمام مسئولیت هرگونه سوء استفاده از ابزار یا آموزش به عهده شخص خاطی می‌باشد و مجموعه تولید کننده هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .

 1. خرید این آموزش به معنی انجام کار هک اینستاگرام نمیباشد .
 2. هیچگونه هکی توسط تیم تولید و پشتیبانی کننده صورت نخواهد گرفت.
500000 – رایگان!

دوره ویژه هک – تست نفوذ اکانت های اینستاگرام ( هک اینستاگرام به همراه ابزار)

در پکیج آموزش هک اکانت های اینستاگرامی به شکل کامل بررسی شده و یک ابزار اختصاصی هم برای انجام آزمایش های دانشجویان در نظر گرفته شده است

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

ما در این دوره امنیت اکانت های اینستاگرامی را بررسی خواهیم کرد و روش های کلاه برداری و سوء استفاده کلاه برداران اینترنتی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

همچنین ضمن بررسی واقعیت یا دروغ بودن ادعاهای کلاه برداران اینترنتی ، به بررسی روشهای واقعی هک اینستاگرام پرداخته ایم .

روش های واقعی نفوذ به اکانت های اینستاگرامی را مورد بررسی قرار داده ایم

و با ارائه یک ابزار اختصاصي هک و تست نفوذ اکانت ها ایسنتاگرامی دانشجو را به شکل امل با شوه انجام نفوذ اشنا کرده به شکلی که بتواند سناریو های مختلف نفوذ را پیاده کند !

 

 • بررسی کلاه بردار های اینترنتی
 • شیوه سوء استفاده و تهدیدات افراد بی اطلاع
 • راه های مقابله با تهدیدها
 • بررسی باگ بانتی فیسبوک و ایسنتاگرام
 • بررسی روش های واقعی نفوذ به اینستاگرام
 • تحليل یک به یک شیوه های نفوذ و علت انجام شدن یا نشدن آنها
 • روش نفوذ به اکانت های اینستاگرامی و مهندسی اجتماعی

نکته مهم 

این آموزش در راستا افزایش دانش امنیت سایبری سطح جامعه طراحی و تولید شده است و جهت انجام تست نفوذ روی اکانت های تحت اختيار شخص میباشد .تمام مسئولیت هرگونه سوء استفاده از ابزار یا آموزش به عهده شخص خاطی می‌باشد و مجموعه تولید کننده هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .

 1. خرید این آموزش به معنی انجام کار هک اینستاگرام نمیباشد .
 2. هیچگونه هکی توسط تیم تولید و پشتیبانی کننده صورت نخواهد گرفت.
500,000 تومان